Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

kamu standartlari trafik

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ1

Yeni Kayıt
(Gümrük Şahadetnameli
Araçların Tescil İşlemleri)

1.Gümrük Şahadetnamesi, Gümrük Vezne alındı makbuzu(Gümrük Müdürlüğünden)
2. Karayolları Uygunluk Belgesi (Türkçe değilse Tercümesi ile birlikte)
3.(2) adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) ve Araç Tescil dosyası  ( El yazısı olmayacak.)
4. Trafik sigortası 
5.Araç Muayenesi,
6.Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı Olacak)
( Not: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. )

(ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR)
7. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
8. İmza Sirküleri 
9. Ticaret Sicil Gazetesi
(Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.)
10. Zihinsel Engelliler ile yaşı küçük olan şahıslar adına araç tescilinde noterden tanzim ve tastikli Taahütname getirilecektir.

NOT: GERÇEK KİŞİLER: MERKEZİ NUFÜS İDARESİ SİSTEMİNDE BELİRTİLEN YERLEŞİM YERİ ADRESİNDE, TÜZEL KİŞELER: TİCARET SİCİL GAZETESİNDE BELİRTİLEN ADRESİNİN BAĞLI BULUNDUĞU TESCİL KURULUŞUNDA TESCİL YAPTIRACAKLARDIR.

Aynı gün içinde2

Yeni Kayıt                               
(Faturalı Araçların
Tescil İşlemleri )

1- Fatura ve Ö.T.V. Makbuzu Aslı 
2- Uygunluk Belgesi (Teknik Belge) 
3- Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için) 
4-Trafik sigortası
5- 2 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) ve Araç Tescil dosyası (El yazısı olmayacak)
6. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi 
( Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır. )
7. Zihinsel Engelliler ile yaşı küçük olan şahıslar adına araç tescilinde noterden tanzim ve tastikli Taahütname getirilecektir.

(ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR )
8. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
9. İmza Sirküleri 
10. Ticaret Sicil Gazetesi 
(Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.)
11. Otomobil sınıf araçların tescil işlemleri satıcı bayilerce yapılmaktadır. Araç sahipleri tescilden sonra ilk 15 günlük sürede araçların tescil ve trafik belgelerini istediği trafik kuruluşundan alabilmekte bu süre bitiminde belgeler bağlı bulundukları trafik kuruluşunca alıcıların adreslerine APS ile gönderilmektedir. Kamyonet cinsi araçların bayilerce tescil işlemi 17/02/2014 günü başlayacaktır.
12- İSTİSNALARI
Ad soyad unvan bulunduran özel plaka alacak, engeliler tarafından alınacak, diplomatik temsilcilikler tarafından kullanılacak, Asıl ikameti yabancı memleketlerde olup Türkiye’den araç alacak olan ve MA-MZ grubu plaka alacak, Türk Vatandaşlığından Çıkışına izin verilen Mavi Kart sahibi kişilerin alacakları araçların tescili ilgili trafik kuruluşlarında yapılmaya devam edecektir.

NOT: GERÇEK KİŞİLER: MERKEZİ NUFÜS İDARESİ SİSTEMİNDE BELİRTİLEN YERLEŞİM YERİ ADRESİNDE, TÜZEL KİŞELER: TİCARET SİCİL GAZETESİNDE BELİRTİLEN ADRESİNİN BAĞLI BULUNDUĞU TESCİL KURULUŞUNDA TESCİL YAPTIRACAKLARDIR.

Aynı gün içinde3

Ordu Dışındaki Tescil Birimlerine
Kayıtlı Araçların Tescil İşlemleri

NOTERDE PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İSTENMEMİŞSE;

Araç sahipleri veya vekilleri On beş gün içinde Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi aslı vb. belgelerini ibraz ederek   tescil belgelerini alabilmektedir. On altıncı gün belgelerini almayanların tescil belgeleri Nüfus kayıtlarındaki adreslerine (alıcısından ödemeli)  APS ile ödemeli olarak gönderilmektedir. Bu işlemler, satış yapılan noterin bulunduğu yerdeki Tescil Birimince yapılmaktadır

NOTERDE PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İSTENMİŞSE;
1. 2 Adet (Ek-1)Araç Tescil Müracaat işlem formu ve Araç Tescil dosyası (El yazısı olmayacak )
2. Noter satış senedi
3. Geçici Tescil Belgesi ve Trafik belgesi
(Trafik belgesinde muayenesi bitenler yeni muayene yaptıracak)
4.Trafik sigortası
5. Eski plakalar.
6 Eksoz muayenesi,
7. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi aslı vb.(TC Numaralı Olacak)
(ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR )
8. Ticaret Sicil Kayıt Sureti
9. İmza Sirküleri
10. Ticaret Sicil Gazetesi
Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
(Not: Noter satış senedi tarihinden30gün içerisinde plaka değişikliği zorunluluğu vardır. Bu süre sonunda plaka değişikliği hakkı kaybolmaktadır. )

Aynı gün içinde4

Ordu Merkeze Kayıtlı Araçları
Satın Alanlar

01.05.2010 TARİHİNDEN ÖNCEKİ YAPILAN NOTER STIŞLARINDA 

1.Noter Satış senedi 
2. Trafik sigortası
3. Eski tescil ve trafik belgesi  (Trafik belgesinde muayenesi bitenler yeni muayene yaptıracak) 
4. 2 adet Araç Tescil İşlem Müracaat formu (Ek-1)  (El yazısı olmayacak )
5. Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi
6. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak) 
( ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE )
7. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
8. İmza sirküleri 
9. Ticaret Sicil Gazetesi 
NOT: 01.05.2010 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN NOTER SATIŞLARINDA SATIŞ İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARIN BELGELERİ, SATIŞ YAPILAN NOTERİN BULUNDUĞU YERDEKİ TESCİL BİRİMİNCE TANZİM EDİLMEKTEDİR  AYRICA 01.05.2010 TARİHİNDEN ÖNCE ARAÇ SATIŞI YAPAN FAKAT ALICISI TARAFINDAN ADLARINA TESCİL EDİLMEYEN ARAÇLAR İÇİN ARAÇ SATANLAR NOTER SATIŞ SENEDİ ASLI VEYA ONAYLI SURET , 2 ADET EK-1 FORMU İLE REESEN TESCİL İÇİN ARACIN KAYITLI OLDUĞU TRAFİK KURULUŞUNA MÜRACAAT EDEBİLİR.

Aynı gün içinde5

Veraset ve İntikal Yoluyla Yapılacak
Tescil İşlemleri

1. Veraset İlamı  
2. Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden)
3. Trafik sigortası
4. Eski tescil ve trafik belgesi  (Trafik belgesinde muayenesi bitenler yeni muayene yaptıracak)
5. Varisler Adına Doldurulacak (Ek-1) Araç Tescil Müracaat formu (El yazısı olmayacak )
6. Varislerin Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak.)
7. Araç tek kişi adına tescil edilecekse varislerin tek kişiye vermiş oldukları feragatname.

Aynı gün içinde6

Zayi, Çalıntı Trafik ve Tescil Belgeleri
Tescil İşlemleri

1.Dilekçe
2. 1 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (El yazısı olmayacak) (Trafik belgesinde muayenesi bitenler yeni muayene yaptıracak)
3. Trafik sigortası
4. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak.) 
5. Belge çalıntı ise çalıntı olduğuna dair mahalli karakoldan tutulan tutanak 
(ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR) 
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
7. İmza sirküleri

Aynı gün içinde7

Yıpranan Trafik ve Tescil Belgesi
Tescil İşlemleri

1.  Yıpranan Tescil veya trafik belgesi .
2.  Muayenesi bitmiş ise Fenni muayene, egzoz muayenesi yaptırılacak.
3. 1 adet Araç Tescil müracaat formu (Ek-1), (El yazısı olmayacak) 
4. Trafik sigortası
5. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak.)
(ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR) 
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
7. İmza sirküleri

Aynı gün içinde8

Araç Trafikten Çekme İşlemleri

1. Dilekçe  
2. Eski trafik ve tescil belgesi  
3. 2 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (El yazısı olmayacak) 
4. Araca ait plakalar.
5. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak) 
(ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR) 
7. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
8. İmza sirküleri

Aynı gün içinde9

Araç Hurda Tescil İşlemleri

1. Dilekçe 
2. Eski tescil ve trafik belgesi ve plakalar
3. 2 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1), (El yazısı olmayacak ) 
4. Resmi araçlar için ekonomik ömrünü doldurduğuna dair komisyon kararı.
5. Ekonomik ömrünü tamamlamayan araçlar için kaza raporu, yangın tutanağı ve muayene tespiti
6. N1 ve M1 sınıfı (Arazili olmayan otomobil ve kamyonetler ÖTA(ömrünü tamamlamış araçlar) teslim merkezine teslim edilmesi zorunludur.
7. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak.)
(ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR )
8. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
9. İmza Sirküleri 
(Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.)
(Not: İşlemi vekil takip ediyor ise vekâletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecektir.)

Aynı gün içinde10

Geçici (A) Belgesi Tescil İşlemleri
(1 YILLIK)

1. Dilekçe
2. 2 adet geçici Trafik belgesi 
3. Şirketin faaliyet yetki belgesi 
4. 2 Adet karton plaka  
5. Harç makbuzu 
6. Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilir.

Aynı gün içinde11

Geçici (B) Belgesi Tescil İşlemleri
(1 AYLIK )

B SINIFI GEÇİCİ YOL BELGESİ VERİLEBİLMESİ İÇİN; TRAFİK BİRİMLERİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE( DEPREM, SEL, HİZMET BİNASININ YIKILMASI VB.) HİZMET VERMEMESİ DURUMUNDA VERİLİR.

1. Dilekçe
2. Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-ÖTV.
3. Uygunluk belgesi.(Teknik Belge )
4 Trafik sigortası
5. Maliyeden Harç makbuzu
6. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi

Aynı gün içinde12

Geçici (C) Belgesi Tescil İşlemleri
(1-6 GÜN ARASI)

1. Dilekçe 
2. İki adet Geçici Trafik belgesi 
3. İki adet Karton geçici plaka 
4. Fatura, (Trafikten çekilen araçlar için tescil belgesi )
5. ÖTV Ödeme Makbuz aslı
6. Uygunluk belgesi 
7.Trafik sigortası
8. Maliyeden Harç makbuzu 
9. Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi 
10. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi

Aynı gün içinde13

Yabancı Uyruklu Kişilere Yapılan
Tescil İşlemleri

1-Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye den satın almış oldukları araçlarda, faturalı araç ise, faturalı araç tescilinde istenilen belgeler istenir. 
2. Türkiye'de tescilli normal plakalı aracı satan alacak olan yabancı şahıslar Noterden araç satışı yaptıktan sonra plakalarını, MA-MZ grubuna dönüştürmek üzere ikamet ettiği ilin il merkezi trafik tescil kuruluşuna iki adet Ek-1 formu ile beraber müracaat edecektir. 
3. Yabancı uyruklu kişilerin yurt dışından getirdikleri kendi araçların tescili sırasında, adlarına kesilmiş gümrük şahadetnamesi, karayolları uygunluk belgesi istenir, bu araçlar fenni muayeneye tabi tutulur. 

NOT : Yabancı uyrukluların adlarına araç kayıt edebilmeleri için geçici TC Numarası almaları mecburidir.

Aynı gün içinde14

Plaka Zayi İşlemleri

1. Dilekçe
2. Araca ait Trafik ve Tescil belgesi 
3. Trafik Sigortası
4. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak.)

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE 
5. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
6. İmza Sirküleri

Aynı gün içinde15

Özel   Ad/Soyad/Ticaret   Ünvanına Göre
Verilen Plaka Tescil İşlemleri

1. Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır. 
2. Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir. 
3. Araç başka İl'den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır 
4. Özel plaka ücretinin tescil tarihi itibariyle Merkez Bankası İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı Hesabına aktarılmak üzere Memur aylık maaş katsayısı x100.000 (yüzbin) +%18 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir. 
5. Araç satılıncaya kadar plaka için başka bir ücret ödenmez araç değişikliği olursa plakayı almak içi tekrar ücret ödenmesi gerekmektedir.

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE 
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
7. İmza Sirküleri 
8. Ticaret Sicil Gazetesi.

Aynı gün içinde16

Teknik Değişiklik                             
( Lpg Kaydı- Renk  Değişikliği vb. )
Tescil İşlemleri

1. Fatura 
2. Montaj tespit raporu 
3. İmalat yeterlilik belgesi 
4. Uygunluk belgesi 
5. 2 adet Ek-1 formu, formun üzerine fenni muayene yaptırılacak (El yazısı olmayacak ) 
6. Eski Tescil ve trafik belgesi
7-Trafik sigortası
8. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak)

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE ;
9. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
10. İmza Sirküleri

Aynı gün içinde17

Araç Üzerine Rehin-Haciz- İhtiyati
Tedbir Koyma ve Kaldırma İşlemleri

1. İbra yazıları ( banka yazıları noter onaylı olacak veya banka görevlisi elden teslim ve posta ile gelmiş olacak)
2. Eski tescil ve trafik belgesi (Muayenesi bitmiş ise Fenni muayene, egzoz muayenesi )
3.Araç üzerine şahıslar tarafından rehin konulacak ise;şahıslar arasında yapılan sözleşme noter tasdikli, 
4. Bankadan rehin konulacaksa, bankanın şubemize hitaben yazdığı üst yazısı ve ekinde araç rehin sözleşmesi 
örneği tasdikli olacaktır.
5. İlgili kurumlardan alınan haciz-ihtiyati tedbir koyma ve kaldırma kararları.
6. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi (TC Numaralı olacak)

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE;
7. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
8. İmza Sirküleri 
( Haciz kaldırma yazıları vekâletname ile yapılmamaktadır.)

Aynı gün içinde18

İlk Defa Sürücü Belgesi Alacaklar
İçin Sürücü Belgesi İşlemleri

 

1.M.T.S. kurs müdürlüğünden alınacak sertifika dosyası 
2.Aile Hekiminden sağlık raporu
3. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (Diploma veya Tasdikname fotokopiler okuldan veya noterden tasdikli olacak)
4. Kan grubu belgesi
5. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
6. İki adet yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (5*6 ebadında)
7. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)

8.Parmak izi formu

9.İnternetten randevu (Surucurandevu.egm.gov.tr)

 

Aynı gün içinde19

Yabancı Sürücü Belgesini Ülkemiz
Sürücü Belgesine Çevirme İşlemleri

 

1.Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli Türkçe tercümesi.
2.Yabancı sürücü belgesi aslı ve renkli fotokopisi

3. Şoförler odasından dosya
4. Aile Hekiminden sağlık raporu

5. 2 adet yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (5*6 ebadında)
6. Türk vatandaşı ise Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
7. Elçilik mensubu ise Hüviyet cüzdanı aslı ve fotokopisi
8. Kan grubu belgesi. 
9.Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ) 
10. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi ile yurt dışında okul bitirenlerin milli eğitim müdürlüğünden denklik belgesinin alınması.
11. Pasaport aslı ve sürücü belgesini aldığı tarihte o ülkede bulunduğuna dair giriş ve çıkış vizesi.

12.Parmak izi formu

13.İnternetten randevu (Surucurandevu.egm.gov.tr)
(Not: T.C. Konsoloslukları ile yapılan yazışmaların süresi belli değildir. Cevap geldikten sonra bir (1)  iş günü içinde verilecektir)

 

Aynı gün içinde20

Zayi- Yıpranma ve İsim - Soy isim
Değişikliği Nedeniyle Sürücü Belgesi
İşlemleri

 

1. Dilekçe
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi. 
4. İki adet yeni çekilmiş biometrik fotoğraf (5*6 ebadında)
5. Aile Hekiminden  sağlık raporu
6. Parmak izi formu

7. Kimlik bilgilerinde değişiklik var ise değişikliği belirtir belge (evlenme cüzdanı  veya boşanma ilamı, mahkeme kararı vb. veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)

8.2016 yılı öncesinde alınan  ilk kez yenileme ve kayıptan çıkarılan sürücü belgelerinde  Anlaşmalı bankalara 13 +2 TL ücret yatırılacak

9. 2016 sonrasında yenilediği veya kayıp ettiği sürücü belgesini yenilemelerde ise 108.50+20 ücret anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.1 Adet biometrik fotoğraf
10. Eski sürücü belgesi
11. İnternetten randevu (Surucurandevu.egm.gov.tr)

 

Aynı gün içinde21

Alkolden alınan Sürücü Belgesinin
geri teslimi

1. 1.Kez sürücü belgesi alınmış ise Nüfus Cüzdanı
2. 2. Kez sürücü belgesi alınmış ise İl Sağlık Müdürlüğünden Sürücü Davranışlarını Geliştirme Sertifikası
3. 3. Kez Sürücü Belgesi Alınmış ise Özel Psiko  Teknik Değerlendirme  Merkezinden   Psiko Teknik Rapor Aslı ve Fotokopisi  

15 DAKİKA22

Alkolden alınan Sürücü
Belgesinin geri teslimi
(Yabancı Sürücü Belge Sahipleri İçin)

 1.Pasaport veya kimlik belgesi

15 DAKİKA23

Hız İhlalinden Geri Alınan
Sürücü Belgesi Teslimi

1. Nüfus Cüzdanı
2. Özel Psiko  Teknik Değerlendirme  Merkezinden Psiko Teknik Rapor

15 DAKİKA24

100 Ceza Puanından Alınan
Sürücü Belgesinin Teslimi

1.Nüfus Cüzdanı (Sürücü Belge sahibi veya noter tasdikli vekalet sahibi)
2. Sürücü Kurslarından Çevre Bilgisi Dersi Sertifikası

15 DAKİKA25

Sürücü Belgesi ceza Nedeni ile
Başka İllerde Alınmış ve
İlimizden geri teslim alınma durumu

1.1.Kez sürücü belgesi alınmış Sürücü Belge sahibi veya noter tasdikli vekalet sahibinin müracatı
2. Nüfus Cüzdanı
3. 2. Kez sürücü belgesi alınmış ise İl Sağlık Müdürlüğünden Sürücü Davranışlarını Geliştirme Sertifikası
4. 3. Kez Sürücü Belgesi Alınmış ise Özel Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezinden Psiko-Teknik Rapor

15 DAKİKA

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim :Mehmet Ali GARİP İsim​ ​:Mehmet HACIHASANOĞLU
Ünvanı ​ ​:​Emniyet Amiri ​Ünvanı ​:2.Sınıf Emniyet Müdürü
Görevi ​:Trafik Tesc. ve Dnt. Şb. Md. ​Görevi ​:İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres ​:Karşıyaka Mh. No:504 ​  ​Adres ​:Karşıyaka Mh. No:504 ​ 
​Tel ​:0 452 234 15 20 ​Tel ​:0 452 234 15 20
​Faks ​:0 452 234 15 15 ​Faks ​:0 452 234 15 15
E-Posta​ ​: ​E-Posta ​: