Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

kamu standartlari ozel guvenlik

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
 
ORDU VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
                ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
             KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ )
 
1
 
Özel Güvenlik İzni Verilmesi
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler:
1- Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2- Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, Üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum  KĠT ise Hazine     Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye   başkanının uygun görüşü, il  özel idareleri için il Valisinin uygun görüşü,  okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler:
1- Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
2- Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı       
3- Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının  özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
4- Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi  yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan Şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi
5-Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan  merkeze bağlı Şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni   müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile  bağlı Şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
6- İmza yetkisine sahip Şahısların imza sirküleri.
İl Özel Güvenlik Komisyonuna yapılan başvurular sorumluluk itibariyle Emniyet/Jandarma tarafından alınarak on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
                  
     2
Geçici özel güvenlik izni
 1-Talep Yazısı.
 2-İsim listesi
 3-Özel Güvenlik Mali sorumluluk sigortası
 4-Hizmet sözleşmesi
 5-Koruma planı
 
24 saat içerisinde sonuçlandırılır.
 3
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Verilmesi ve Yenileme Dosyası Verilmesi
2-Öğrenim Belgesi
3-Nüfus Cüzdan fotokopisi
4-Üç (2) Adet 5X6 ebatında biyometrik fotoğraf (Açık renk Giysi ve Fon Beyaz olacak, Başı Kapalı Bayanlarda Beyaz Başörtüsü olacak) Bir(1) adet vesikalık fotoğraf
5-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Silahlı/Silahsız özel  güvenlik görevlisi  olur ibareli ) (Aslı)
6- (1) Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu   
7-Özel Güvenlik ruhsat harcı (Maliye) - (İlk defa kimlik alacaklar için)
8-Kimlik Kartı ücreti (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, Türkiye Halk Bankası Opera Şubesindeki IBAN TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96 (413-16000096) nolu hesaba)
Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır.
4
Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartının Silahlı kimlik kartına çevirme 
1-Dilekçe
2-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Öğrenim Belgesi
5-Kimlik Kartı ücreti (Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının, Türkiye Halk Bankası Opera Şubesindeki IBAN TR02 0001 2009 4130 0016 0000 96 (413-16000096) nolu hesaba)
6-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinde alınacak Silahlı özel güvenlik görevlisi olur ibareli)(aslı)
7-Üç (2) Adet 5X6 ebatında biyometrik fotoğraf (Açık renk Giysi ve Fon Beyaz olacak, Başı Kapalı Bayanlarda Beyaz Başörtüsü olacak) Bir(1) adet vesikalık fotoğraf
Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır
5
Genel Kolluk Hizmetlerinde Emekli/Kendi isteğiyle ayrılmış olanlardan ve MYO(Koruma ve Güvenlik) bölümünden mezun olanlardan istenecek belgeler
1-Dilekçe
2-Öğrenim Belgesi
3-Nüfus Cüzdan fotokopisi
4-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu
5-Kimlik Kartı ücreti (Vakıfbank TR 580001500158007303998115 nolu hesaba)
6-Üç (2) Adet 5X6 ebatında biyometrik fotoğraf (Açık renk Giysi ve Fon Beyaz olacak, Başı Kapalı Bayanlarda Beyaz Başörtüsü olacak) Bir(1) adet vesikalık fotoğraf
7-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet  Hastanesinden alınacak Silahlı/Silahsız özel güvenlik görevlisi  olur ibareli ) (aslı)
8-Özel Güvenlik ruhsat harcı (Maliye)
9-Ayrıldığı kurumdan emekli olduğuna veya kendi isteğiyle ayrıldığına dair yazı(Emekli Kolluk kuvveti için.)
   *** MYO ‘dan Mezun olduktan ve Emeklilik tarihinden itibaren 5 Yıl içerisinde müracaatları halinde.
 
Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır
 
 
 
6
 
 
 
 
Alarm İzleme Merkezi faaliyet izin belgesi düzenlenmesi
1-Ticari Sicil Gazetesi(Noter Tastikli)
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki   belgesi
4-Alarm Merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca   elverişliliğine ilişkin taahhütname
5-Yöneticilerin özel güvenlik eğitim sertifikası
6-Kurucu ve Yöneticilerin adli sicil kayıtları
7-Kurucu ve Yöneticinin  nüfus cüzdan  sureti ve   ikametgah belgesi
8-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu  olduğunu belgelendiren diploma veya dengi          belgenin   örneği
 
İl Özel Güvenlik Komisyonuna yapılan başvurular sorumluluk itibariyle Emniyet/Jandarma tarafından alınarak on iş günü içerisinde sonuçlandırılır
7
Geçici görev belgesi
1-Müracaat dilekçesi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-2 Adet Vesikalık Fotoğraf
4-Nakilde kullanılacak olan aracın ruhsat fotokopileri
5-Nakilde kullanılacak olan ateşli silahın silah taşıma/bulundurma  belgesi
24 saat içerisinde sonuçlandırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat yeri​                                 İkinci Müracaat yeri
İsim​ ​:Hüseyin ASLAN                            
                         İsim​ ​:Aykut EFE
​Ünvanı ​:Özel Güvenlik Şube Müdür V.
​                         Ünvanı ​:İl Emniyet Müdür Yardımcısı
​Görevi :​3. Sınıf Emniyet Müdürü
​                         Görevi ​:2. Sınıf Emniyet Müdürü
​Adres ​:Karşıyaka Mh. No:504 ​                         Adres ​:Karşıyaka Mh. No:504
​Tel ​:0 452 234 15 20 - 5655 ​                         Tel ​:0 452 234 15 20
​Faks ​:0 452 234 15 15                          ​Faks ​:0 452 234 15 15
​E-Posta ​:orduozg@egm.gov.tr                          ​E-Posta :orduozg@egm.gov.tr