Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Fahri Trafik Müfettişliği

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 

Fahri Trafik Müfettişliği Müracaat Şartları

 

 

 


 

Fahri Trafik Müfettişliği başvurusu için aşağıdaki şartlan taşınması gerekmektedir.

 

 

 

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 


 

b)   En az kırk yaşında olmak,

 


 

c)  Yüksekokul mezunu olmak,

 


 

d)   En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

 


 

e)  Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

 


 

f)   Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

 


 

g)   Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

 


 

h)   Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci sultan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat kırıştırma, devlet sırlarım açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

 

 


 

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.