Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Özel Güvenlik işlemleri

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL GÜVENLİK


ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,
 2. Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,
 3. Kurucu ve yöneticilerin adli sicil kayıtları,
 4. Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin nüfus cüzdan sureti ve ikamet belgeleri,
 5. Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
 6. Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
 7. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge).

NOT: Özel Güvenlik Eğitim Kurumu açmak için direk İçişleri Bakanlığına başvuru yapılacaktır.


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Müracaatların Değerlendirilmesi Başlıklı 32 nci maddesi gereği Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında Dikkat Edilecek Hususlar.

EĞİTİM KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR


5188 SAYILI KANUNA GÖRE KİMLİK ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. 2 Adet (küçük ebatta) Son Altı Ay içinde Çekilmiş Resim. (Renkli Fotokopi Kabul Edilmeyecek)
 2. Kurumun Üst Yazısı
 3. Tahkikat Sonucu
 4. Eğitim Sertifikası
 5. Ruhsat Harcı Yatırdı Belgesi


SİLAH RUHSAT İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Silahın Faturası
 2. Kurumun Üst Yazısı
 3. Silah
 4. İl Komisyon Kararı


SİLAH ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kurumun Üst Yazısı
 2. İl Komisyon Kararı
 3. Silah Alacak Görevliye (Mutemet) Yetki Belgesi
 4. Mutemedin 2 Adet (Yeni İkametgah Belgesi) (Muhtardan)
 5. Mutemedin 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan)
 6. Mutemedin 2 Adet Fotoğrafı


SİLAH NAKİL BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kurumun Üst Yazısı
 2. Nakil Yapılacak Silahın Fatura Fotokopisi
 3. Gitmiş Olduğu Yerin İl Komisyon Kararı
 4. Kurumun Bakanlık Onayı Veya İl Komisyon Kararı
 5. Arızalı Ve Tamir İçin MKE’e Gönderilen Silahın Arıza Tutanağı
 6. Nakil Yapacak Memurun 2 Adet Fotoğrafı
 7. Nakil Yapacak Memurun 2 Adet Yeni Tarihli İkametgah Belgesi
 8. Nakil Yapacak Memurun 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti


HİBE EDİLEN SİLAHLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kurumun Üst Yazısı
 2. Hibe Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
 3. Kanun Kapsamından Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Komisyon Kararı
 4. Kadro Fazlası Silahın Fatura Fotokopisi
 5. Kadro Fazlası Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet MKE Fişek


MKE VEYA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA HİBE EDİLEN SİLAHLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kurumun Üst Yazısı
 2. Hibe Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
 3. Kanun Kapsamından Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Komisyon Kararı
 4. Kadro Fazlası Silahın Fatura Fotokopisi
 5. Kadro Fazlası Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet MKE Fişek (Balistik Muayenesi İçin)
 6. Silahları MKE Kurumuna Veya Jandarma Genel Komutanlığına Götürecek Görevliye Düzenlenmek İçin Nakil Belgesi İçin İstenen Belgeler


KANUN KAPSAMINDAN ÇIKAN VEYA KADRO FAZLASI SİLAHLARIN DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Kurumun Üst Yazısı
 2. Devir Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
 3. Kanun Kapsamından Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Komisyon Kararı
 4. Kadro Fazlası Silahın Faturası
 5. Kadro Fazlası Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet MKE Fişek (Balistik Muayenesi İçin)
 6. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 7. İmza Sirküleri
 8. Devir Yapacak Mutemet İçin Noter Tasdikli Vekaletname
 9. Mutemedin 2 Adet (Yeni İkametgah Belgesi) (Muhtardan)
 10. Mutemedin 2 Adet Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtardan)
 11. Devir Alacak Kurumlarda Aynı Belgeleri Getirecek


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti su istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma laf atma sarkıntılık ırza tasallut ırza geçme kız kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma fuhuşa teşvik fuhuş için aracılık uyuşturucu madde kullanma uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 5. Kamu haklarından yasaklı olmamak
 6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
 7. 14. maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak


GÜVENLİK SORUŞTURMASI (SİLAHLI) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Bir (1) adet Diploma fotokopisi (noter tasdikli)
 2. Beş (5) adet Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Bir (1) adet adli sicil ve arşiv kaydı
 4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmayacak ve son 6 ay içinde çekilmiş olacak)
 5. Sağlık kurulu raporu Devlet Hastanesinden (Psikiyatrı, Psikopati, Nöroloji, Göz, KBB, Ortopedi kısımlarından olacak ve Raporun karar kısmında Özel Güvenlik Görevlisi olur ibaresi olması gerekmektedir)
 6. Bir (1) adet vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus İdaresinden)
 7. İki (2) adet ikametgah ilmühaberi (Muhtarlıktan)
 8. Bir (1) adet müracaat formu (El yazısı ile doldurulacaktır)
 9. Üç (3) adet arşiv araştırma formu(Resimli ve daktilo ile doldurulacaktır)
 10. Temel eğitim sertifikası
 11. 21 yaşını doldurmuş olmak


ARŞİV ARAŞTIRMASI (SİLAHSIZ) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Bir (1) adet Diploma fotokopisi (noter tasdikli)
 2. Üç (3) adet Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Bir (1) adet adli sicil ve arşiv kaydı
 4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
 5. Sağlık kurulu raporu (Psikiyatrı, Psikopati, Nöroloji, Göz, KBB, Ortopedi kısımlarından olacak ve Raporun karar kısmında Özel Güvenlik Görevlisi olur ibaresi olması gerekmektedir)
 6. Bir (1) adet vukuatlı nüfus kayıt örneği
 7. Bir (1) adet müracaat formu
 8. Bir (1) adet arşiv araştırma formu
 9. Temel eğitim sertifikası
 10. 18 yaşını doldurmuş olmak

NOT:
GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAKLAR DOSYALARINI BİZZAT KENDİSİ GETİRECEKTİR. YAZILAN ÜST YAZISINDA SİLAHLI YADA SİLAHSIZ OLDUĞU BELİRTİLECEK.

ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ALMA TABENİNDE BUNUN KURUM VE KURULUŞLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

 1. 1 Adet Ticari Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli)
 2. 1 Adet Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
 3. 1 Adet Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi
 4. 1 Adet Alarm Merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliğine ilişkin taahhütname
 5. 1 Adet Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası
 6. 1 Adet Kurucu ve Yöneticilerin adli sicil kayıtları
 7. 1 Adet Kurucu ve Yöneticinin nüfuz cüzdan sureti ve ikametgah belgesi
 8. 1 Adet Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgelendiren diploma veya dengi belgenin örneği